Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInBuffer this pageFlattr the authorPin on PinterestShare on RedditDigg thisShare on TumblrShare on VKShare on YummlyShare on StumbleUpon
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi zvířetem a člověkem.“ Mark Twain